Tematyka dotycząca piłek do suchych basenów, kojców.

Sensoryczne poznawanie świata z piłeczkami do suchego basenu

Poznawanie świata przez dziecko odbywa się na wielu płaszczyznach. Duży wpływ na malucha i jego umiejętności w dorosłym życiu ma integracja sensoryczna. Zaburzenia w tym zakresie mogą utrudnić rozwój intelektualny i ruchowy młodego człowieka. Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do reagowania wszystkimi zmysłami na bodźce docierające z otoczenia i własnego ciała. Są one rozpoznawane, interpretowane i…